::Gambar persaraan GB::

tuan puteri pergi ke Lasah.
pulang semula sebelah pagi,
kita bertemu akhirnya berpisah,
diizin tuhan bersua lagi.

selamat melihat...


 

Hak Cipta Terpelihara Sk. Jenalik, 33500, Sauk, Perak.